Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Vũ Thư - Thái Bình
 20/12/17  Giới thiệu  288
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU-CHI NĂM HỌC 2017- 2018
 20/12/17  Giới thiệu  282
Công khai quyết toán thu chi nguồn NSN, nguồn khác
 20/12/17  Giới thiệu  288
Thực hiện công văn số 175/CV- GD&ĐT ngày 17 tháng 12 năm 2016 của phòng Giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư về việc “Tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2016”, trường Mầm non Vũ Vinh đã vận động cán bộ giáo viên tham gia.
 27/01/17  Giới thiệu  316
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “ Người tốt việc tốt – Báo công dâng Bác”.